Legitimerad Sjuksköterska

SOFIA ÄR LEGITEMERAD SJUKSKÖTERSKA OCH CERTIFIERAD I ESTETISKA INJEKTIONSRÅDET! KLINIKEN FINNS GIVETVIS REGISTRERAD I IVO:S REGISTER.

Kontakta Sofia!