HLR VUXEN

UTBILDNING I VUXEN – HLR MED HJÄRTSTARTARE

Grundutbildning Vuxen – HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp
Alla som vill lära sig Vuxen-HLR

Lärandemål
Efter genomförd grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:

  • identifiera ett hjärtstopp
  • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
  • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
  • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Förkunskaper
Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Vuxen-HLR

Tidsåtgång
Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform (filmbaserad eller instruktörsledd) och antal deltagare.

Pris 250 kr/deltagare. Samtliga priser är inklusive moms.

För mer information kontakta oss på Omtanke & Kompetens: hlr@omtankeokompetens.se