HLR-utbildning

UTBILDNING I D-HLR MED HJÄRTSTARTARE

Grundutbildning D-HLR

 • Deltagaren lär sig att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp
 • Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning
 • Efter genomförd utbildning skall du kunna utföra D-HLR enligt gällande svenska riktlinjer
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utförd utbildning
 • Tid: ca 4 timmar max 12 deltagare
 • Pris 4000 kr inklusive moms

Kursinnehåll

 • Konstatera hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • HLR
 • HLR-test
 • Användning av hjärtstartare
 • Förståelse för vikten av regelbunden träning
 • Teamträning med scenarioövningar
 • Luftvägstopp

Lärandemål i grundutbildningen i D-HLR

 • Efter genomförd utbildning skall kursdeltagaren kunna:
 • 1. Utföra medvetandekontroll
 • 2. Utföra andningskontroll
 • 3. Utföra effektiv HLR med två-tivräddarteknik

Varje år rapporterar ca 5000 hjärtstopp från ambulanssjukvården till det nationella HLR registret, överlevande är endast 11% med tidigt larm till larmcentralen. Tidig D-HLR inom 3 minuter kan uppemot 70% överleva.

Vi utbildar enligt svenska HLR rådets riktlinjer vilket innebär grupper upp till max 12 deltagare. Utbildar gör vi gärna i era lokaler om ni inte kan ta er till oss.