HLR FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL

GRUNDUTBILDNING S-HLR VUXEN

Under utbildningen lär du dig HLR med en- och två-livräddarteknik med enkla hjälpmedel, hur du använder en halvautomatisk defibrillator samt hur du hjälper en person med luftvägsstopp. Du får träna på att agera som vid ett riktigt hjärtstopp och öva teamarbete i scenarier.

Målgrupp
Målgrupp för utbildningen är all sjukvårdspersonal på och
utanför sjukhus, tandvårdspersonal samt studenter på
vårdutbildningar.

Lärandemål för grundutbildning i S-HLR vuxen
Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering
– utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik
– behandla en patient med hjärtstopp utifrån handlingsplanen för S-HLR
– behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.

Förkunskapskrav för grundkurs S-HLR vuxen

  • inläst kursbok i S-HLR vuxen
  • genomförd webbutbildning S-HLR vuxen med godkänt resultat

Tidsåtgång: 4-5 timmar
Antal deltagare: Max 6 deltagare/instruktör
Repetition: Gärna varje halvår men minst en gång om året

Pris: 1600 kr/deltagare exklusive moms, kurslitteratur ingår.

För mer information kontakta Omtanke & Kompetens: hlr@omtankeokompetens.se