VAKTMÄSTARTJÄNSTER

Daniel utför nedan angivna tjänster:

 • Ommöbleringar
 • Upphängning av hatthyllor, tavlor och anslag
 • Byten av ljuskällor
 • Montering av möbler
 • Mindre flyttar
 • Lösningar för post och gods till kund

RUT-AVDRAG

Som privatperson har du rätt till avdrag när du anlitar oss. Exempel på tjänster som du kan få avdrag för:

 • Upp och nedmontering av möbler 
 • Flytt av bohag eller delar av bohag mellan bostäder 
 • Gräsklippning
 • Trädgårdsskötsel
 • Rabattrensning
 • Snöskottning av gårdsplan, uppfart, hus och garagetak 

Vi skräddarsyr våra uppdrag utifrån våra kunders behov

FÖR MER INFORMATION OCH/ELLER BOKNING, KONTAKTA DANIEL!